ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ANAKOIΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στα συνημμένα έγγραφα του Διαγωνισμού του έργου του θέματος το Eντυπο οικονομικής Προσφοράς . Σας το Επισυνάπτουμε προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων

ENΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

zorz mandilaras is back

Σχόλια are closed.