ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 14/01/2015  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ. πρωτ.: 515
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μ. Ζαζάνη
Ταχ. Δ/νση :Χώρα Νάξου                                  
Ταχ. Κώδικας: 843 00                                               
Τηλ.: 2285360121 
Fax: 22850-23570
«Πρόσκληση συμμετοχής στη  Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2015»
Σε συνέχεια της Ακυρωτικής απόφασης αρ.πρ.1575/2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την κατακυρωτική απόφαση 506/2014 της Οικονομικής Επιτροπής για τις Ομάδες Γ΄, Δ΄, Ε΄ του εν λόγω Ανοικτού Διαγωνισμού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφαρμόζοντας τις Διατάξεις και έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 2 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2) το άρθρο 23 παρ. 1 έως 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
3) την απόφαση αρ.πρ.1575/2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
4) την απόφαση 21/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφασίζει για τις ακόλουθες ομάδες τροφίμων, για τις οποίες το αποτέλεσμα κρίθηκε άγονο, την προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης: 
Γ΄ Ομάδα – Είδη Κρεοπωλείου – 11.499,72€
1. Τροφοδοσίας Παιδικών Σταθμών ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
Δ΄ Ομάδα – Είδη Αρτοποιείου – 6.998,78€
1. Τροφοδοσίας Παιδικών Σταθμών ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
Ε΄ Ομάδα – Φρέσκο γάλα – 31.335,89€
1. Υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Υπαλλήλων ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηρήσουν τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και Μελέτης, ως προς τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, στις 12 το πρωί, όπου και θα ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων.
Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες.                                                                     
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
καα
ο Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.