Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Μύλος» της ΔΕ Δρυμαλίας

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στη θέση «Μύλος» της ΔΕ Δρυμαλίας

Διαβάστε την διακήρυξη

Σχόλια are closed.