ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ, ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ, ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ, ΓΛΙΝΑΔΟΥ, ΧΑΛΚΕΙΟ, ΣΑΓΚΡΙΟΥ