ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ, ΜΟΝΗΣ