ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ