Διακοπής Κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση-Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                     Ημερομηνία : 22/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 1705
Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας:84300                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ:1. Αστυνομικό Τμήμα Φιλωτίου
Πληροφορίες:Mανδηλαράς Γεώργιος                                                                                                                                  2. ΚΤΕΛ Νάξου
Τηλέφωνο:2285360153                                                                                                                                                           3. Ταξί Νάξου
Fax:    2285023570                                                                                                                                                                    4. Μ.Μ.Ε.
E-mail:gman@naxos.gov.gr                                                                                                                                                     Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Διακοπής Κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Δ.Ε.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ»
Σχετ.: Η από 05-03-2019 Σύμβαση

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας από την θέση Σελάδι της κοινότητας Σκαδού σε όλο το μήκος της οδού που διέρχεται με κατεύθυνση την κοινότητα της Μέσης , προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια εργασίες για την κατασκευή αποχέτευσης και ύδρευσης επί του δημοτικού δρόμου και σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (περιλαμβάνεται τομή του οδοστρώματος με εκσκαφές).
Οι εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 24/01/2020 και θα διαρκέσουν για δέκα ημέρες έως και την Δευτέρα 3/02/2020 , οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η διέλευση των τροχοφόρων θα εκτελείται δια της επαρχιακής οδού Σκαδού-Κορωνίδας-Απόλλωνα δια μέσου του Ελιγμού προς την κοινότητα της Μέσης .
Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης – ορατής και κατά τη διάρκεια της νύχτας – ώστε αφενός να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για το κλείσιμο του δρόμου καθώς και για την εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
– Κ. Σκαδού & Μέσης
– Φ.Ε.
– Χ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δ. Ξενακης & Συνεργάτες Ε.Ε
Τεχνική εταιρεία
Χώρα-Νάξου

Σχόλια are closed.