Διακοπή νερού στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα του οικισμού Αγ. Αρσενίου την Παρασκευή 28/7/2023 από ώρα 8:30 έως και 14:00

Στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΟΥ» θα χρειαστεί να γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα του οικισμού Αγ. Αρσενίου την Παρασκευή 28/7/2023 από ώρα 8:30 έως και 14:00, προκειμένου να γίνουν εργασίες αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου αγωγού ύδρευσης που συναντάται στη διαδρομή του έργου. Η επαναφορά της υδροδότησης της περιοχής ενδέχεται να επανέλθει νωρίτερα χωρίς νεότερη ειδοποίηση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και την κατανόηση των καταναλωτών μας.

Σχόλια are closed.