Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Μιχ. Μαρκοπολίτη Νάξιου Φιλικού και συγκεκριμένα από τη θέση του καταστήματος Παιχνιδούπολη – jumbo έως τη γωνία της παιδικής χαράς Έλλης, προκειμένου να ολοκληρωθεί τμήμα του έργου.

Οι βασικές εργασίες εκσκαφών και κατασκευής των συνδέσεων του δικτύου ύδρευσης στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 5/3/2018 και Τρίτη 6/3/2018, οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η πρόσβαση προς την πόλη θα γίνεται περιφερειακά, μέσω της οδού Κων/νου Καραμανλή (από εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Ραντεβού προς μάντρα Τσελέντη, κεντρικός δρόμος Χώρας προς χωριά), καθώς και δια μέσω της οδού Ρήγα Φεραίου.

Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης, ώστε αφενός να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για το κλείσιμο του δρόμου και τις εναλλακτικές διαδρομές και κυρίως να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις.

Σχόλια are closed.