ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:
·         « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου »
και του κάτωθι υποέργου 1:
·         « Βελτίωση δρόμου από Αγ. Ματθαίο (Καλαμούρια) έως δρόμο Αγ. Αρσενίου – Αγ. Άννας Δήμου Νάξου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Σχόλια are closed.