ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 23/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             Αρ. Πρ.: Δ.Υ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Γ.Μανδηλαράς , Δ.Μανωλάς   
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570                                       ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο 
ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», 
Kατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού της προμήθειας των Χημικών για το έτος 2016  εκ παραδρομής στην Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων άρθρο 6 αναφέρετε η προσκόμιση της εγγυητικής συμμετοχής στο διαγωνισμό σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72  παράγ. 5 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται και υπερισχύει το άρθρο 4 της προκήρυξης του διαγωνισμού που μέσα στα δικαιολογητικά δεν αναφέρεται.
                             
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών 
Βερύκκοκος Σταμάτιος
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

Σχόλια are closed.