ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ   ΕΠΙ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1779/2010   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Ο  τίτλος του έργου είναι « ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ»  
2. Στον προϋπολογισμό του έργου, διορθώθηκε το συνολικό ποσό πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ  στο ορθό  : 103.000,00 €.  Τα επιμέρους ποσά και το τελικό ποσό με το ΦΠΑ παραμένουν ως έχουν.
3. Αντί της βεβαίωσης του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ για την απήχηση κάθε μέσου ενημέρωσης που θα προτείνει ο ανάδοχος στην προσφορά του, για τα πανελλαδικά ΜΜΕ θα κατατεθεί πίνακας με τα αποτελέσματα των ερευνών που υλοποιούν οι εταιρείες μετρήσεων που είναι πιστοποιημένες για τις μετρήσεις και για τα περιφερειακά ΜΜΕ πίνακας με τις έρευνες που υλοποιεί ανά δίμηνο το Υπουργείο Τύπου.  Για την επισκεψιμότητα κάθε δικτυακού τόπου θα κατατεθεί πίνακας με τα στοιχεία που δίνει ο διαχειριστής κάθε ιστοτόπου. Όλοι οι πίνακες θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με το κείμενο «Η κατάταξη όλων των Μέσων τα οποία προτείνονται στην παρούσα προσφορά είναι αποτέλεσμα ερευνών από εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες για μετρήσεις μέσων τόσο για τα πανελλαδικά όσο και για τα περιφερειακά Μέσα».

Στα πλάισια της διευκρίνισης διαβάστε τις απαντήσεις προς τις εταιρίες:

Image Advertising

Lion Tech Hellas Advertising

Σχόλια are closed.