ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι  εκ των καλλιεργητών, έχουν δικαίωμα χρήσης νερού από ποτάμια (δέματα), πηγές ή άλλα δημοτικά ή δημόσια νερά  σε όλες τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
παρακαλούνται  όπως προσκομίσουνάμεσα
αντίγραφο του συμβολαίου από το οποίο αποδεικνύεται το δικαίωμα χρήσης του νερού.
Η παράδοση των εγγράφων θα γίνεται στο γραφείο της οικείας κοινότητας (βραδινές ώρες)   ή στο δημαρχείο ( πρωινές ώρες), προκειμένου ο Δήμος Νάξου &Μικρών Κυκλάδων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες
ώστε να δοθεί άδεια χρήσης του νερού.
Τηλ. επικοινωνίας :2285360155

Ο Δήμαρχος     καα
Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.