Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Νάξος,  16-12-2019

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:  1061

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                          Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Παραράς Σπυρίδωνας

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση  εκ νέου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την εκ νέου κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 π.μ για την δαπάνη «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019». Η δαπάνη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή φιγούρων φάτνης και φιγούρων μάγων με καμήλες με βάση κόντρα πλακέ 19mm ευρωπαϊκό (μουρίκι), βαμμένο με καλυπτικά αστάρια μετάλλου και 2 χέρια βαφές ντούκο, και εκτυπωμένα πολυμερικά αυτοκόλλητα με πλαστικοποιήσεις, τεμάχια 12, συνολικής επιφάνειας 37,34τμ,  διάρκεια ζωής  5-7 έτη σε 12ωρη ηλιοφάνεια και μεταλλικές κατασκευές στήριξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.208,00€.

Για την παραπάνω δαπάνη, η οποία συμπεριλαμβανόταν στην υπ΄αριθ. 1007/06-12-2019 πρόσκληση υποβολής προσφορών με καταληκτική ημερομηνία την  12η Δεκεμβρίου 2019, 10:00 π.μ., δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Η Πρόεδρος
κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

Τσάφος Στέφανος

Σχόλια are closed.