ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. πρωτ. 18932/20-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                  Μαυρογιάννης Κωνσταντίνος
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Κεράσματα στην “ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ”

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην “Ξενάγηση & κεράσματα στην «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ”.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 έως και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.