ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                          Αρ. Πρωτ.18933/20-10-2021
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                              Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                         ZAS TRΑVEL
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ξενάγηση στην “ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ”

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην “Ξενάγηση & κεράσματα στην «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ”.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 έως και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.