ΔΚΕ. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 09-12-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                    Αριθμός Πρωτοκόλλου:  1166/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                                     Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της διοργάνωσης των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, 10:30 π.μ.  για δαπάνες που αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες και προμήθειες υλικών:

·         Προμήθεια ειδών ξυλείας για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών

·         Προμήθεια υφασμάτων και υλικών ραπτικής για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

·         Προμήθεια σιδερένιων βεργών-δοκών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών

·         Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών χρωματοπωλείου για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

·         Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό

·         Προμήθεια-κατασκευή φιγούρων για κολώνες

·         Προμήθεια σιδήρου σιδερένιων βεργών-δοκών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών

·         Υλοποίηση παραστάσεων Καραγκιόζη

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης  Νικόλαος

 

Σχόλια are closed.