Δοκιμαστική άντληση και επαναλειτουργία δημοτικής γεώτρησης Πλακών κοινότητας Σαγκρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος    27/08/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. πρωτ.  14708

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Προς:   Σκουλάτο Ευάγγελο

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Δοκιμαστική άντληση και επαναλειτουργία δημοτικής γεώτρησης Πλακών κοινότητας Σαγκρίου

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Δοκιμαστική άντληση και επαναλειτουργία δημοτικής γεώτρησης Πλακών κοινότητας Σαγκρίου» από Πέμπτη 27 Αυγούστου έως και Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  17.880,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.