ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Νάξος 10-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                         Αρ. πρωτ.22534
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                       Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Δράσεις εμβολιασμού αδέσποτων ζώων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Δράσεις εμβολιασμού αδέσποτων ζώων » με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.793,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Συνημμένο αρχείο

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.