ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Νάξος 10-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. πρωτ:22585
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         Προς: κο Ισίδωρο Πετρά

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Δράσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Δράσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων » με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.000,00 € απαλλασσόμενου του ΦΠΑ από Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.