ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.Κατόπιν αιτήματος πολλών Δήμων που συμμετέχουν στη δράση: “Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” (ΦΕΚ Β/3532/2017), το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) αποφάσισε την παράταση της προθεσμία υπαγωγής των δικαιούχων στη δράση για τρεις (3) μήνες ακόμα, ήτοι μέχρι και την 31/05/2018. Επισημαίνεται ότι η ως άνω παράταση αφορά τόσο στους μόνιμους κατοίκους των νησιών που συμμετέχουν στη δράση όσο και στους δημόσιους υπαλλήλους του εν γένει δημόσιου τομέα καθώς και στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και τον σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά.
2. Στη δράση “Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μονίμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” (ΦΕΚ Β/3532/2017) συμμετέχει πλέον και εξυπηρετεί κανονικά τους δικαιούχους πολίτες και η εταιρία Wind. Οι προσφορές της ως άνω εταιρίας σας έχουν κοινοποιηθεί και παλαιότερα. Για τη διευκόλυνσή σας, στο παρόν e – mail επισυνάπτεται εκ νέου το αρχείο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους δικαιούχους πολίτες της δράσης.
3. Υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση/ πληροφορία ή ζήτημα προκύψει αναφορικά με τη δράση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) αποστολή e – mail στο gge@yme.gov.gr β) τηλεφωνικά στο 2106508071 (υπεύθυνος δράσης κ. Κουτσούκης Πραξιτέλης – Χρήστος) και ώρες 11:00 – 15:00 καθημερινά. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις των εκ παραδρομής χρεώσεων των δικαιούχων πολιτών. Εάν γνωρίζετε ότι έχουν προκύψει τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε να προωθείτε άμεσα στην ΓΓΤΤ τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης) των δικαιούχων, προκειμένου να μεσολαβούμε για την άμεση επίλυσή τους.
Αναφορικά με την ενημέρωση των δικαιούχων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων καθώς και για την εξυπηρέτηση τους από αυτούς ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Cosmote:

– Ενημέρωση των δικαιούχων για τη δράση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της cosmote στο πλαίσιο αυτής:
•Ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/internet_apomakrismenwn_nhsiwn.html (στην ως άνω ιστοσελίδα αναφέρονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες που αφορούν στη δράση καθώς και εκείνες που αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρίας στο πλαίσιο της δράσης. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω ιστοσελίδα επιλέγοντας την επιλογή “ενδιαφέρομαι για την υπηρεσία” ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία του και εκπρόσωπος της εταιρίας του τηλεφωνεί και τον ενημερώνει αναλυτικά για τη δράση και τις υπηρεσίες της).
• Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Cosmote που συμμετέχουν στη δράση (επισυνάπτεται το αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων). Επισημαίνεται ότι στα καταστήματα ενδέχεται να προστεθούν και άλλα για τα οποία θα ενημερωθείτε εκ νέου).
• Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Cosmote: 13888 (η εξυπηρέτηση γίνεται με τη βοήθεια μαγνητοφωνημένου μηνύματος, ωστόσο λέγοντας τη λέξη “εκπρόσωπος”, ο δικαιούχος συνδέεται με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος τον ενημερώνει για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη δράση και τις υπηρεσίες της).
– Εξυπηρέτηση των δικαιούχων (αποστολή των δικαιολογητικών για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης):
• Ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΤΕ Α.Ε. Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών Βόρειας Ελλάδας, υπόψη Χ. Μπετσίδη, 1ος όροφος, Ι. Καβύρη 5, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68131.
• Ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο e-mail: digitislands@cosmote.gr
• Δια ζώσης στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Cosmote που συμμετέχουν στη δράση (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων).
Β) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Vodafone:

– Ενημέρωση των δικαιούχων για τη δράση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Vodafone στο πλαίσιο αυτής:
•Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Vodafone: 13830 (ο δικαιούχος συνδέεται με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος τον ενημερώνει για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη δράση και τις υπηρεσίες της).
•Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Vodafone που συμμετέχουν στη δράση (επισυνάπτεται το αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων). Επισημαίνεται ότι στα καταστήματα ενδέχεται να προστεθούν και άλλα για τα οποία θα ενημερωθείτε εκ νέου.
– Εξυπηρέτηση των δικαιούχων (αποστολή των δικαιολογητικών για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης):
•Ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην ταχυδρομική διεύθυνση των καταστημάτων και των εξωτερικών συνεργατών της Vodafone που συμμετέχουν στη δράση (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων).
•Ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στα e-mail: nafsika.vasileiou@vodafone.com και gianna.karamanolaki@vodafone.com.
•Δια ζώσης στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Vodafone που συμμετέχουν στη δράση (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων).
Γ) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Forthnet (Nova):

– Ενημέρωση των δικαιούχων για τη δράση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Forthnet (Νova) στο πλαίσιο αυτής:
• Ιστοσελίδα: http://www.nova.gr/gr/upiresies-gia-to-spiti/sat/epidotoumenes-ipiresies-sat/ (στην ως άνω ιστοσελίδα αναφέρονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες που αφορούν στη δράση καθώς και εκείνες που αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρίας στο πλαίσιο της δράσης. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω ιστοσελίδα επιλέγοντας την επιλογή “φόρμα ενδιαφέροντος” ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία του και εκπρόσωπος της εταιρίας του τηλεφωνεί και τον ενημερώνει αναλυτικά για τη δράση και τις υπηρεσίες της).
• Δια ζώσης ή τηλεφωνικά στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Forthnet (Νova) που συμμετέχουν στη δράση (επισυνάπτεται το αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων). Επισημαίνεται ότι στα καταστήματα ενδέχεται να προστεθούν και άλλα για τα οποία θα ενημερωθείτε εκ νέου.
• Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Forthnet (Νova): 13831 (η εξυπηρέτηση γίνεται με τη βοήθεια μαγνητοφωνημένου μηνύματος, ωστόσο λέγοντας τη λέξη “εκπρόσωπος”, ο δικαιούχος συνδέεται με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος τον ενημερώνει για τις λεπτομέρειες που αφορούν στη δράση και τις υπηρεσίες της).
– Εξυπηρέτηση των δικαιούχων (αποστολή των δικαιολογητικών για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης):
• Ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην ακόλουθη διεύθυνση: Ατθίδων 4, Καλλιθέα Αττικής, Τ.Κ. 17671, υπόψιν κ. Ελένης Γιαννούλη με σημείωση ότι αφορά στις “Επιδοτούμενες Υπηρεσίες Δορυφορικού Internet”.
• Ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο e-mail: info@nova.gr με θέμα “Επιδοτούμενες Υπηρεσίες Δορυφορικού Internet”.
• Δια ζώσης στα καταστήματα και στους εξωτερικούς συνεργάτες της Forthnet (Nova) που συμμετέχουν στη δράση (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο excel με τον κατάλογο των καταστημάτων).
Δ) Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος Wind:

Αναμένουμε ενημέρωση από την εταιρία. Μόλις ενημερωθεί η ΓΓΤΤ θα σας κοινοποιήσει άμεσα τα σχετικά στοιχεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως:

• Συνεχίσετε να εξυπηρετείτε τους δικαιούχους πολίτες της δράσης μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (31/05/2018).
• Ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους δικαιούχους πολίτες των νησιών σας αναφορικά με τα ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παραμένουμε διαθέσιμοι.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας, η οποία είναι καταλυτική για την επίτευξη των στόχων της δράσης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των ακριτικών περιοχών της Χώρας μας.

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ.: 210 6508891-2
210 6508876
Φαξ: 210 6508893
E-mail: gge@yme.gov.gr

General Secretariat of Telecommunications & Post
2, Anastaseos Str.
GR 10191, Papagou, Athens
Tel.: +30 210 6508891-2
+30 210 6508876
Fax +30 210 6508893
E-mail: gge@yme.gov.gr

Σχόλια are closed.