ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνονται τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας  για εξυπηρέτηση των μαθητών προς και από την πόλη της Νάξου, για την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων.
Το πρόγραμμα των δρομολογίων καταρτίστηκε με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύει το λεωφορείο κάθε μέρα και πρωτίστως την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
Τα δρομολόγια θα αρχίσουν από 20 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α .ΠΡΩΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

1.     07:55 ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΑΦΕΤΗΡΙΑ

2.     09:00 και 12:45 ΧΩΡΑ -ΑΓΓΙΔΙΑ – ΑΓ ΙΣΙΔΩΡΟΣ -ΛΟΥΚΑΚΙ -ΧΩΡΑ

Β. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ -ΠΑΡΑΣΕΥΗ

1.      15:30 ΧΩΡΑ -ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ -ΜΕΛΑΝΕΣ -ΧΩΡΑ

         19:10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ

1.      16:30 ΧΩΡΑ-ΕΓΓΑΡΕΣ-ΓΑΛΗΝΗ -ΧΩΡΑ

         18:10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 ΤΡΙΤΗ  και ΠΕΜΠΤΗ

1.  15:10 ΧΩΡΑ-ΓΑΛΑΝΑΔΟ -ΣΑΓΚΡΙ- ΤΡΙΠΟΔΕΣ- ΑΓΕΡΣΑΝΙ-ΓΛΙΝΑΔΟ-ΧΩΡΑ

18:10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2.      16:15 ΧΩΡΑ -ΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΩΡΑ

         19:10  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επισημαίνεται ακόμη  ότι  με την υπ΄ αρίθμ.Δ.16900/2550/76/17-6-76 απόφαση Υπ. Μετ. και 
Επικ. Προβλέπεται   η απαγόρευση με σχολικά λεωφορεία της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας
Εκπ/σης  άνευ κατάλληλου συνοδού ή διδασκάλου.
ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΑΙ   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΔΕΝ   ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

                                                  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ

Σχόλια are closed.