Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 142/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους δημοπρασίας που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την υπ'αριθμ. 121/2011 απόφασή της για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιά.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή-προφορική-πλειοδοτική και θα διεξαχθεί  στο  Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα. και ώρα 11.00 για τον βοσκότοπο της Τ.Κ. Ποταμιάς στην τοποθεσία «Μαύρη Λίμνη»,  ώρα 12.00 για τον βοσκότοπο της Τ.Κ. Ποταμιάς στην τοποθεσία «Πέτρινος Ναός» και ώρα 13.00 για τον βοσκότοπο της Τ.Κ. Ποταμιάς στην τοποθεσία «Τούρλα- Άνω Κάστρου», ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 87/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε την Διακήρυξη

Σχόλια are closed.