Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 5η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 4/4/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για  παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β27032ΕΞ2014/1033/11.2.2014 (ΦΕΚ 328/Β΄/13.2.2014).

ΘΕΜΑ 2ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για  παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β27032ΕΞ2014/1033/11.2.2014 (ΦΕΚ 328/Β΄/13.2.2014).

Η συζήτηση των δύο θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των περιορισμών που τίθενται από τη νομοθεσία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ενόψει διενέργειας των δημοτικών εκλογών

Σχόλια are closed.