Η Επιτροπή Διδακτικής των Γεωεπιστημών και η Επιτροπή Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη του EnvStories Erasmus+ Project http://www.envstories.eu/ συνδιοργανώνουν τον διαγωνισμό:

“Εκφράζομαι για τη Γη και το Περιβάλλον”

Σκοπός της δράσης, είναι η προσέγγιση της σχέσης του ατόμου με το φυσικό περιβάλλον, μέσω συμμετοχικών και έμπρακτων δραστηριοτήτων των μαθητών. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε’ Δημοτικού ως Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι καλούνται να εκφραστούν για τη Γη και το Περιβάλλον, συμμετέχοντας σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1η κατηγορία: Κείμενο, μέχρι 500 λέξεις. Το υλικό μπορεί να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής word, pdf, μέγιστου μεγέθους 15 MB.

2η κατηγορία: Σκίτσο. Το υλικό μπορεί να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής tif, jpg, pdf, μέγιστου μεγέθους 15 MB.

3η κατηγορία: Multimedia δημιουργικού. Το υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε αρχεία της μορφής mp4, avi, vob, wav, μέγιστης διάρκειας 7 λεπτών.

Όροι και προϋποθέσεις:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή, πως “έχει γνώση και συναινεί για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό”. Η συμμετοχή που δεν θα συνοδεύεται από δήλωση γονέα/κηδεμόνα, δεν θα θεωρηθεί έγκυρη και δεν θα αξιολογηθεί. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού, δεσμεύονται ρητά, ότι τα προσωπικά δεδομένα του μαθητή δεν θα κοινοποιηθούν χωρίς την άδεια του γονέα/κηδεμόνα.

2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο κατηγορία του διαγωνισμού.

3. Οι συμμετοχές θα κριθούν από 5μελή επιτροπή αξιολόγησης, που απαρτίζεται από μέλη, του ΔΣ της Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών, του ΔΣ της Επιτροπής Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος και του ΔΣ της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.

4. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και στις δύο παρακάτω ηλεκτρονικές στις διευθύνσεις: geodidactics.ege@gmail.com & geomorphology.hellenic.committee@gmail.com

Βραβεία:

Τα βραβευμένα έργα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών και της Επιτροπής Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος. H βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή με παράλληλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες για τη βράβευση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα geodidacticsege.weebly.com  και στην ιστοσελίδα http://www.envstories.eu. Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Έναρξη διαγωνισμού: 22 Απριλίου 2019 12:00 GMT, Παγκόσμια Ημέρα της Γης Λήξη διαγωνισμού: 5 Ιουνίου 2019 24:00 GMT, Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση

Κική Μακρή & Νίκη Ευελπίδου

Σχόλια are closed.