ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ενέργειες για την διασφάλιση της επάρκειας του νερού

Λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων και κατ' επέκταση των περιορισμένων αποθεμάτων ύδατος στους ταμιευτήρες της Φανερωμένης και των Εγγαρών, καθώς και της καθίζησης του υδροφόρου ορίζοντα με επιπτώσεις σε όλες τις πηγές υδροδότησης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφιστά την προσοχή όλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση του συνόλου των υδροδοτούμενων περιοχών. Η αυξημένη ζήτηση νερού κατά τη θερινή περίοδο, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατά 20% επάρκεια της φετινής χρονιάς, καθιστούν αναγκαία την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάντλησης των αποθεμάτων. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί, καθόσον η αλόγιστη χρήση νερού και η άσκοπη κατανάλωσή του πιθανόν να μας οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις.

Διαπιστώνοντας τα μειωμένα αποθέματα νερού σε σχέση με την περσινή χρονιά και τη χαμηλή στάθμη του νερού στο Φράγμα Φανερωμένης, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τοτόμης Πρωτονοτάριος συγκάλεσαν σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξετασθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να βρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες παρουσίασαν την πορεία εξέλιξης του έργου βελτίωσης των υδροληψιών των δύο ταμιευτήρων του νησιού, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του και συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας του νερού του εσωτερικού δικτύου. Ο καθαρισμός του φράγματος Φανερωμένης και της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών, σε συνδυασμό με την άντληση ύδατος από το κατάλληλο βάθος και την αντικατάσταση των φίλτρων του διυλιστηρίου είχαν ως αποτέλεσμα τη σταθερή βελτίωση της ποιότητας του νερού και τον περιορισμό χρήσης χημικών απολύμανσης.

Όσο αφορά στο νερό του εξωτερικού δικτύου, που προέρχεται από την πηγή της Σκουληκαριάς, μετά από πρόσφατες παρεμβάσεις του Δήμου έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια και κυρίως η άριστη ποιότητά του.

Ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα επάρκειας του νερού. Οι περιορισμένες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Για την απρόσκοπτη τροφοδοσία όλων των υδροδοτούμενων περιοχών, κρίθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων κατά της αλόγιστης χρήσης του νερού, ενώ η Δημοτική Αρχή επέστησε την προσοχή στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες νερού.

Δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες ύδρευσης, αποφασίστηκε ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάθεσης νερού για άρδευση από το φράγμα Φανερωμένης και καθορισμός αυστηρού προγράμματος άρδευσης για όλες τις περιοχές που εξυπηρετούνται από το Φράγμα. Επίσης, προωθείται η επαναχρησιμοποίηση για άρδευση του νερού από τις εκπλύσεις των φίλτρων διύλισης.

Όσο αφορά στον τομέα της ύδρευσης, ο Δήμος θα προβεί στην αξιολόγηση όλων των ανενεργών πηγών υδροληψίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων με άντληση νερού και από αυτά. Για τον ίδιο λόγο αναμένεται να εκδηλωθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες κατόχους γεωτρήσεων ή άλλων πηγών, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα του νερού και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον χρειαστεί.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο προληπτικός έλεγχος και συντήρηση όλων των αντλιών για την αξιόπιστη λειτουργία τους και ειδικά εν μέσω καλοκαιριού. Παράλληλα θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών με παρεμβάσεις εξασφάλισης νερού. Με τη λήψη όλων των παραπάνω μέτρων από το Δήμο και τη συμμετοχή και συμβολή των δημοτών στην προσπάθεια περιορισμού της σπατάλης του νερού, κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες, ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκειά του κατά τους θερινούς μήνες σε όλες τις υδροδοτούμενες περιοχές.

Σχόλια are closed.