Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου “Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου” κρίνεται απαραίτητο να παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία οχημάτων, το τμήμα που οριοθετείται από το πρατήριο υγρών καυσίμων ARGO (σημείο Α) μέχρι και τη διασταύρωση για Άγιο Ματθαίο (σημείο Β) του δρόμου: Τρίποδες – Άγιος Ματθαίος – Πλάκα, όπως αυτό παρουσιάζεται στο παρακάτω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και από ώρα 07:00 πρωινή έως 16:00 το απόγευμα. Το τμήμα αυτό του δρόμου θα δίνεται και πάλι στην κυκλοφορία κατά τις υπόλοιπες ώρες (16:00 – 07:00) όπως και κατά τα τις επίσημες αργίες της 25ης και 26ης Δεκεμβρίου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τη συνδρομή σας εφόσον απαιτηθεί για την ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
O ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία καθώς και την επιτόπια παρουσία μελών του συνεργείου του για παροχή οδηγιών. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση είμαστε στη διάθεσή σας. Το παρόν να αποσταλεί προς δημοσίευση στα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα και φορείς προς ενημέρωση.

Συνημμένο Έγγραφο

 

Σχόλια are closed.