Ενημέρωση για την εκτέλεση εργασιών και διακοπή κυκλοφορίας σε αγροτική οδό στη θέση Άη Λια, Κοινότητας Δαμαριώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

23-12-2022

ΠΡΟΣ
Γραφείο Δημάρχου 1. Α.Τ. Νάξου
2. Δημοτική Αστυνομία
Κοιν.: 1. Κοινότητα Δαμαριώνα
2. Ξενάκη Δημήτρη
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου, 84300
Τηλέφωνο: 2285360101
E-mail: press@naxos.gov.gr

∆ήµος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 23/12/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 24181/2022

Θέμα: Ενημέρωση για την εκτέλεση εργασιών και διακοπή κυκλοφορίας σε αγροτική οδό στη θέση Άη Λια,
Κοινότητας Δαμαριώνα

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για την υλοποίηση του έργου «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς
νερού Κοινότητας Δαμαριώνα από Άη Λια στις δεξαμενές νερού στη θέση Ράχη Δαμαριώνα και Άη Γιάννη
Φιλωτίου», κρίνεται απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα του δρόμου στην περιοχή
του Άη Λια. Η θέση διακοπής θα μεταβάλλεται κατά την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες έχουν εκκινήσει από
τη θέση των γεωτρήσεων Άη Λια με κατεύθυνση βορειοανατολικά. Καθ΄ όλο το διάστημα των εργασιών, κατά
το οποίο τμήμα της αγροτικής οδού θα μένει κλειστό, η προσέγγιση στην περιοχή δύναται να πραγματοποιείται
και από τον Δαμαριώνα. Το τμήμα της οδού στο οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες και απαιτείται διακοπή
κυκλοφορίας απεικονίζεται στο επόμενο απόσπασμα χάρτη.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τη συνδρομή σας εφόσον απαιτηθεί για την ομαλή
ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων
των μέτρων ασφαλείας και σήμανσης για την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.