ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Νάξος, 7 Ιανουαρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ                                                                      Αρ. Πρωτ.: 141
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285-3-60121
FAX : 2285-0-23570

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επιχειρηματίες που προτίθενται να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019, να προσέλθουν στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση, για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, οπωσδήποτε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
Σε αντίθετη περίπτωση, σας καταστούμε σαφές ότι ο Δήμος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να εφαρμόσει το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 περί «Αυθαίρετης κατάληψης και προσωρινής αφαίρεσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου».
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και το άρθρο 2 της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β).
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με ε.ε.

Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.