ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Νάξος, 31 Μαρτίου 2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.: 4666
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση     : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300                                                      ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ               
Τηλέφωνο      : 2285360100                                                                                 
FAX                : 2285023570 

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016.

   Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει τους επιχειρηματίες, να προσέλθουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση άδεια κοινόχρηστου χώρου, το αργότερο έως την Παρασκευή 15/04/2016.
Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το έντυπο της αίτησης όπου αναγράφονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έτσι ώστε να τα προσκομίσετε ολοκληρωμένα.
Σας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 13 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και την Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) άρθρο 2.
    Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένο έγγραφο της αίτησης

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  και με ε.ε.

Σχόλια are closed.