ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νάξος, 24/05/2022

Θέμα: Ενισχύεται ο στόλος του Δήμου με καινούρια οχήματα

Πέντε νέα οχήματα ενισχύουν από σήμερα τον μηχανολογικό εξοπλισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια 10 συνολικά οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) συνολικής αξίας 1.742.200 €. Ήδη σήμερα παραλήφθηκαν δύο απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ., ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 12 κ.μ., ένα ημιφορτηγό κλειστού τύπου (VAN) 4X2 μ.β. και ένα ανατρεπόμενο φορτηγό 7,5tn με γερανό και γάντζο.
Το επόμενο διάστημα θα παραληφθούν ακόμα τρία διπλοκάμπινα ημιφορτηγά (pick-up), ένα ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 19tn (4Χ4) (μπαζάδικο) και ένα Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων 80-1100 lt χωρητικότητας 2.000 lt..
Η διάρκεια αποπληρωμής του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε 5 χρόνια, ενώ μετά την αποπληρωμή τους τα οχήματα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος θα διατηρήσει τη ρευστότητά του χάρη στη σταδιακή εκταμίευση του μισθώματος.

 

 

Σχόλια are closed.