Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 8276/27-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                            Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων» από Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 έως και Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 16.998,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.