Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κουφονήσι 17/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 119
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                              Προς: Κρητικό Μιχαήλ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων» από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως και Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 16.937,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

 

ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.