ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.205,95 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.