ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
E-mail: pressnaxoy@gmail.com

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Θέμα: Επανακαθορισμός Τιμολογίου Ύδρευσης
Με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη δικαιότερη αντιμετώπιση των καταναλωτών ύδρευσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μετά από δημόσια διαβούλευση, συνέταξε και ενέκρινε έναν ενιαίο σύγχρονο Κανονισμό Ύδρευσης για τα πέντε νησιά του Δήμου.
Το μέχρι σήμερα ισχύον τιμολόγιο ύδρευσης έχει καθοριστεί από τα Δημοτικά Συμβούλια των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων και αυτοδικαίως εφαρμόζεται μέχρι την ψήφιση και έγκριση του νέου τιμολογίου, που θα εκδοθεί σε συνέχεια του Κανονισμού Ύδρευσης.
Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της τον ανταποδοτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα έσοδα της ύδρευσης και την ισότητα των πολιτών έναντι των υποχρεώσεών τους προς το Δήμο, θα επανακαθορίσει, στο προσεχές διάστημα, την τιμολογιακή της πολιτική, εφαρμόζοντας επικαιροποιημένες χρεώσεις πόσιμου νερού.
Στόχος του Δήμου με τη σύνταξη του νέου τιμολογίου ύδρευσης, το οποίο βασίζεται στη διεθνή εμπειρία, είναι να συμμορφώνεται στις αρχές:

1.       Αποκατάσταση αισθήματος δίκαιας τιμολόγησης ανάλογης των παρεχόμενων προς τον καταναλωτή υπηρεσιών

2.       Διαρκής βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προς τον καταναλωτή υπηρεσιών

3.       Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

4.       Ελαχιστοποίηση των λειτουργικών δαπανών

5.       Ενιαία κατά το δυνατό και χαμηλή τιμή στις μικρές καταναλώσεις με προοδευτική αύξηση τιμής στα κλιμάκια των μεγάλων ποσοτήτων κατανάλωσης.

Το νέο τιμολόγιο θα είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα θα έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στις υψηλές και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικές καταναλώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο θα προβλέπει ελαφρύνσεις και εκπτώσεις στην αξία τιμολογίου για τους πολύτεκνους με ανήλικα τέκνα, τους μακροχρόνια άνεργους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και σε ειδικές κατηγορίες αναξιοπαθούντων δημοτών, όπως ο νόμος ορίζει.

Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον, υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών, η Δημοτική Αρχή θα προβεί άμεσα στον επανακαθορισμό των τελών ύδρευσης.

Σχόλια are closed.