ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Νάξου, διακηρύσσει την επανάληψη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αγοραστή: Μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/ΡΝ10, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 31.700,00 ΕΥΡΩ. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν καθοριστεί με την από 25/10/2010 διακήρυξη δημάρχου Δήμου Νάξου, με τίτλο Εκποίηση μεταχειρισμένων σωλήνων HDPE 2ης γενιάς Φ560/ΡΝ10.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού. Επίσης η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πύλη του Δήμου Νάξου, στον σύνδεσμο:
http://www.e-naxos.eu/files//033/diagonismoi/2010/20101025s.pdf
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360127, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/11/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.170,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

Σχόλια are closed.