EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χημικών υλικών 2010 Δήμου Νάξου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.955,00 € (εκτός πολυηλεκτρολύτη ταχυδιυλιστηρίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.667,50€, που κατακυρώθηκε με τον από 13/05/10 διαγωνισμό) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 25/06/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης αξίας (με Φ.Π.Α.) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου (τηλ. 22853-60100) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα:
Διακήρυξη
Μελέτη
Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ         κ.α.α.
Τσαγκλής Χαράλαμπος      Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.