ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ Κ. ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Προς:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         1.Ηλίας Βασιλάκης & ΣΙΑ.Ο.Ε
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                             2. Αντωνόπουλο Θεόδωρο
Ταχ. Κωδ.: 84300
Πληροφορίες: Γ.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
Τηλ.: 2285360100
Fax: 2285023570

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ Κ. ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ »

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρ. 328, του Ν.4412/16 και προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία του άρ. 330, του ίδιου νόμου, παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφορά του θέματος, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη κατασκευής του έργου από τους υποψήφιους αναδόχους, είναι είτε η κατοχή πτυχίου ΜΕΕΠ κατηγορίας υδραυλικών έργων και τάξης από Α1 και άνω, είτε βεβαίωση εγγραφής στα νομαρχιακά μητρώα εργοληπτών κατηγορίας υδραυλικών έργων και προϋπολογισμού άνω των 20.000,00 €.
Η υποβολή των οικονομικών προσφορών πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ

Ο Αντιδήμαρχος

Πολυκρέτης Εμμανουηλ
Υπεύθυνος στο Τμήμα Ύδρευσης _Αποχέτευσης

 

Σχόλια are closed.