ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την επικαιροποίηση των υφιστάμενων συνθηκών κυκλοφορίας στη Χώρα της Νάξου, οι οποίες καταγράφηκαν το 2007 στη «Κυκλοφοριακή μελέτη Χώρας Νάξου» και τη διαμόρφωση νέων προτάσεων με βάση τα νέα στοιχεία.
Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:
·    Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων και προτάσεων Κυκλοφοριακής μελέτης Χώρας Νάξου.

·    Αυτοψία της περιοχής Χώρας και ευρύτερου δικτύου, πραγματοποίηση ερευνών και μετρήσεων

·    Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών δεδομένων και ανάλυση επιπτώσεων

·    Επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιολόγηση νέων προτάσεων

·    Διαμόρφωση τελικής πρότασης- οριστικοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

·    Εκπόνηση μελέτης σήμανσης και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση της τελικής πρότασης κυκλοφορίας  

Οι επεμβάσεις που προτείνονται έχουν σαν στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου κατευθύνσεων οδών (μονόδρομοι, αμφίδρομοι) το οποίο σε συνδυασμό με την κατάλληλη σήμανση, πληροφοριακή και ρυθμιστική, θα βελτιώσει την κινητικότητα και ασφάλεια των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών στο οδικό δίκτυο της Χώρας. Ο σχεδιασμός των κατευθύνσεων αυτών έγινε με γνώμονα:
·    Την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στις συμβολές των οδών μέσω από τη μείωση του αριθμού των εχθρικών ρευμάτων της κυκλοφορίας.

·    Τη βελτίωση της χωρητικότητας του κύριου οδικού δικτύου μέσω μονοδρόμησης σε βασικά τμήματα αυτού, με την προϋπόθεση αφενός της εφαρμογής των ρυθμίσεων ελέγχου της στάθμευσης κατά μήκος των τμημάτων αυτών.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στα παρακάτω:

·    Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Κοντολέοντος από οδό Βενιζέλου προς οδό Μαργαρίτη με παράλληλη μονοδρόμηση της παρόδου (προς την αντίθετη κατεύθυνση) με στόχο τη δημιουργία ενός αριστερόστροφου κυκλοφοριακού βρόχου Μαργαρίτη – Πάροδος – Βενιζέλου – Κοντολέοντος.

·    Μονοδρόμηση όλων των στενών στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παπαρρηγοπούλου – Παπαβασιλείου – Αγ. Γεωργίου – Παραλία Αγ. Γεωργίου – Αγ. Αρσενίου. Σήμερα το καθεστώς κυκλοφορίας είναι ασαφές στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου καθώς δεν υπάρχει κατάλληλη ρυθμιστική σήμανση.

·    Μονοδρόμηση οδού Παπαρρηγοπούλου με κατεύθυνση από Αγ. Αρσενίου προς την Πλατεία Ευριπαίου.

·    Μονοδρόμηση παράλληλης οδού της Παπαρρηγοπούλου από Αγ. Αρσενίου προς Αν. Παπανδρέου.

·    Μονοδρόμηση οδού Αγ. Γεωργίου μέχρι το Δημαρχείο με κατεύθυνση προς αυτό.

·    Μονοδρόμηση της προέκτασης της οδού Αγ. Γεωργίου από οδό Πρωτοπαπαδάκη μέχρι οδό Αγ. Αρσενίου.

·    Η οδός Παπαβασιλείου, θα είναι διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της με παράλληλη απαγόρευση της στάθμευσης. (Eπιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση μόνο στην κάθοδο).

·    Δημιουργία πεζοδρομίων με απαγόρευση στάθμευσης στις συλλεκτήριες οδούς μονής κατεύθυνσης.

·    Αναδιαμόρφωση του κόμβου Παπαβασιλείου / Ελ. Βενιζέλου (λειτουργία κυκλικού κόμβου).

·    Αναδιαμόρφωση του κόμβου Λ. Νάξου – Γαλανάδου / Αν. Παπανδρέου.

·    Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αν. Παπανδρέου μεταξύ της συμβολής της με την οδό Μ. Μαρκοπολίτη (Ιατρικό Κέντρο «Ι. Πρωτονοτάριος») και την οδό Παπαρηγοπούλου με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο.

·    Αναδιαμόρφωση του κόμβου Αν. Παπανδρέου / Παπαρηγοπούλου (Rendez-vous).

·    Μονοδρόμηση οδού Μέσης με κατεύθυνση από την οδό Παπαρηγοπούλου προς την οδό Αν. Παπανδρέου.

·    Μονοδρόμηση οδού Ι. Παπαδάκη με κατεύθυνση από οδό Παπαβασιλείου προς Υπαίθριο Χώρο Στάθμευσης.

·    Μονοδρόμηση οδού Μικρασιατών Προσφύγων με κατεύθυνση από τον Υπαίθριο Χώρο Στάθμευσης προς την Παπαβασιλείου.

·    Μονοδρόμηση οδών Αγ. Πολυκάρπου και Πατεράδων με κατεύθυνση από το Στάδιο προς ανατολικά.

·    Μονοδρόμηση της διαδρομής μέσω των οδών Κουρνοχωρίου – Σωτήρος – Φιλωτίου με κατεύθυνση από την Αν. Παπανδρέου προς την Παπαρηγοπούλου.

·    Μονόδρόμηση της διαδρομής μέσω των οδών Δαμαρίωνα – Κορώνου με κατεύθυνση από την Παπαρηγοπούλου προς την Αν. Παπανδρέου.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων, θα γίνει με την τροποποίηση της σήμανσης σε όλο το  επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο και την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στους κόμβους Κ2 ( Ελ. Βενιζέλου- Παπαβασιλείου)  & Κ4 ( Λ. Νάξου- Γαλανάδου-Ανδ. Παπανδρέου), καθώς και περιορισμένες γεωμετρικές επεμβάσεις στον κόμβο Κ5 (Ανδ. Παπανδρέου- Παπαρηγοπούλου).

Τελική Πρόταση

Σχόλια are closed.