Ο Δήμαρχος Νάξου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αγοραστή:
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE 2ης ΓΕΝΙΑΣ Φ560/PN10
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 31.700,00 €,
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3463/06 & π.δ. 270/81 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αγοραστή των ως άνω κινητών πραγμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη

Σχόλια are closed.