Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης Δ.Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος 15/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. πρωτ. 19067
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:                       ΥΠΑΕΝ
Θ.Σ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ

 

 

                                                                                 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης Δ.Κ. Κουφονησίων.    

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης Δ.Κ. Κουφονησίων» από Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  14.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. ΚΑΔ επιχείρησης

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  2. Σχετική μελέτη

 

Σχόλια are closed.