ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 19/10/2015
Αρ. Πρωτ.: οικ. 21433

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό (σύμφωνα με το Ν. 3669/08 αρθ. 29) την Τρίτη 10-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου "Επισκευή Γενικού Λυκείου Χαλκείου", με συνολικό προϋπολογισμό 26.526,99 €. με ΦΠΑ. 23%
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι και τις 6-11-2015.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Α. Δούρβας και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.enaxos.eu.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.