ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 13/8/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Πέμπτη 29-8-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ", με συνολικό προϋπολογισμό 39.985,01 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 27-8-2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360116, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πανταζίδης Δημήτριος και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.enaxos.eu.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.