Νάξος  06/08/2010
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ»

Κύριε Διευθυντά,

Το «άρθρο» με τίτλο «Σάλος με την αγορά οικοπέδου στη θέση Ξηρόκαμπος, από το Δήμο Νάξου», που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 76 του Βήματος της Νάξου και φέρει την υπογραφή του κ. Θανάση Καραβία, ξεπερνά κάθε όριο παραπληροφόρησης και δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Καθώς το συγκεκριμένο «άρθρο» χωρίζεται σε δυο ενότητες μια που παραθέτει «τα γεγονότα» και μια τα «μεγάλα ερωτηματικά» θα μου επιτρέψει πιστεύω ο κύριος Καραβίας να του απαντήσω σε αυτά που γράφει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Τα γεγονότα:
Γεγονός 1ο : Ο κύριος Καραβίας δεν ήταν καν παρών στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Γεγονός 2ο : Η πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση και την οποία προσωπικά εισηγήθηκα, αφορούσε στην σύσταση επιτροπής η οποία θα έχει ως μοναδικό σκοπό τη επί έλασσον διαπραγμάτευση με τον πωλητή, κοινώς τη μείωση της τιμής και όχι την αγορά του εν λόγω οικοπέδου στην προσφερόμενη τιμή των 650.000.
Γεγονός 3ο : Το οικόπεδο της κυρίας Κίτινη έχει εκτιμηθεί με 37 ευρώ το τ.μ και όχι 71,8 και η συνολική του αξία εκτιμάται στις 743.000 ευρώ και όχι 1.669.158 ευρώ όπως γράφει στο «άρθρο» του ο κύριος Καραβίας, προσθέτοντας με φοβερή ευκολία ένα εκατομμύριο ευρώ!
Γεγονός 4ο : Για να απαντήσω στο ερώτημά του κύριου Καραβία, ο Δήμος Νάξου κάλεσε Ορκωτούς Εκτιμητές γιατί το επιβάλλει ο Νόμος σε όλες τις αγοραπωλησίες άνω των 60.000 ευρώ που κάνει το Ελληνικό Δημόσιο. Να σας θυμίσω ότι και στα οικόπεδα της αεροπορίας οι Ορκωτοί Εκτιμητές ήταν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αγοράς.
Γεγονός 5ο : Στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Καραμανής και Ανεβλαβής δεν υπέβαλλαν ενστάσεις, αλλά υπερθεμάτισαν στην πρόταση μου για προσπάθεια μείωσης της προσφερόμενης τιμής. Οι εν λόγω κύριοι αποτελούν και 2 από τα 3 μέλη της επιτροπής που συστάθηκε τελικά για το σκοπό αυτό, κοινώς όχι μόνο δεν ανέκοψαν τη διαδικασία, κάτι για το οποίο ο κύριος Καραβίας σπεύδει να τους συγχαρεί, αλλά αντίθετα είναι εκείνοι που τη συνεχίζουν στα πλαίσια τη απόφασης που έλαβε το Δημοτικό Συμβουλιο.
Γεγονός 6ο : Στο διάστημα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι και τη δημοσίευση του «άρθρου» του κύριου Καραβία, η επιτροπή που συστάθηκε έχει ήδη προβεί σε διαπραγμάτευση με τον πωλητή και έχει επιτύχει μείωση της προσφερόμενης τιμής, διαδικασία η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από το επόμενο Δημοτικό Συμβουλιο.

Τα μεγάλα ερωτηματικά:
Ερώτημα 1ο : Ο κύριος Καραβίας αφού δεν μας τίμησε με την παρουσία του, φρόντισε τουλάχιστον να πάρει τα πρακτικά της συνεδρίασης, και αν το έκανε, τα διάβασε ποτέ;
Ερώτημα 2ο : Διαφωνεί ο κύριος Καραβίας με την πρότασή μου για διαπραγμάτευση και μείωση της προσφερόμενης τιμής, η οποία έχει ήδη προχωρήσει προς όφελος του Δήμου;
Ερώτημα 3ο : Επικοινώνησε ο κύριος Καραβίας με τους Ορκωτούς Εκτιμητές και τους ρώτησε σχετικά με τη μέθοδο που ακολούθησαν για την εκτίμησή τους; Ζήτησε μήπως την έκθεση των Ορκωτών για να ενημερωθεί και του αρνήθηκε κανένας να του τη δώσει;
Ερώτημα 4ο : Γνωρίζει ο κύριος Καραβίας ότι η διαδικασία της πρόσκλησης την οποία με τόση ευκολία εκείνος και ο κύριος Πολυκρέτης ζητούν να ακυρωθεί, έχει ήδη επαναληφθεί άλλη μια φορά και ότι και στις δυο προσκλήσεις οι προσφέροντες ήταν ακριβώς οι ίδιοι; Είχε προτείνει κανείς στον ενάμιση περίπου χρόνο που «τρέχει» αυτή η διαδικασία καμία εναλλακτική πρόταση και αρνήθηκε ο Δήμος Νάξου να την εξετάσει;
Ερώτημα 5ο : Νομίζει ο κύριος Καραβίας ότι με το να ρίχνει λάσπη και να εκτοξεύει ανυπόστατες ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ κατηγορίες, παρέχει καλές υπηρεσίες στο λαό του νησιού μας;

Με τιμή,
O Δήμαρχος Νάξου      
Νικόλαος Μαράκης

Σχόλια are closed.