ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νάξος, 16.2.2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                          Αρ. Πρωτ.: 29

Ταχ. Δ/νση:Χώρα Νάξου                                                       
Ταχ. Κώδικας :84300
Τηλ.:22853-60121
Fax :22850-23570                               Προς: Την Υφυπουργό Θαλασσίων  Υποθέσεων                               
Ηλ.Ταχ:Simeonoglou@naxos.gov.gr                Νήσων και Αλιείας  (Υ.ΘΥ.Ν.ΑΛ)
κ .Ελπίδα Τσουρή
                                                         Κοιν:  Ως ο πίνακας αποδεκτών

Στα πλαίσια  της διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά, θελήσατε να λάβετε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σ΄αυτά. Για το σκοπό αυτό εντάξατε σε πιλοτικό πρόγραμμα, Δήμους-Νησιά, όπως η Σύρος, Ζάκυνθος,  Λήμνος κ.λπ.
Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι από τον κατάλογο αυτό απουσιάζει «ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Και μόνο το όνομα του Δήμου μας θα ήταν ικανό να δικαιολογήσει και τη δική μας παρουσία.
Είναι ο πλέον πολυνησιακός Δήμος της Ελλάδας και περιλαμβάνει τα νησιά Νάξο, Κουφονήσια , Ηρακλειά, Σχοινούσα και Δονούσα.
Η Δημοτική Κοινότητα Νάξου, που πληθυσμιακά αποτελεί το 40% του Δήμου, ενδιαφέρεται άμεσα.
Στους σημερινούς καιρούς, κύριο πρόβλημα δεν είναι τόσο η εξεύρεση πόρων για σύνταξη μελετών και προγραμμάτων , όσο η χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.
Γνωρίζετε καλά ότι χωρίς την επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνταξη ενός προγράμματος, δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα ESPON «Ανάπτυξη των νησιών-Ευρωπαϊκά νησιά και Πολιτικής Συνοχής Euroilands» συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Οι στόχοι του προγράμματος για «Ποιοτικά, πράσινα και νησιά ίσων ευκαιριών» εκφράζουν και τις δικές μας επιδιώξεις.
Μας ενδιαφέρει  όχι τόσο η άνοδος του «κατά κεφαλή» εισοδήματος όσο η ισομερής «κατά κεφαλή» άνοδος της ποιότητα ζωής, που οι δείκτες της είναι πιο σύνθετοι και που καταγράφονται στο πρόγραμμα αυτό.
Με την τελευταία αυτή επισήμανση  είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα κληθεί και ο Δήμος μας να ενταχθεί στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα .
Οι απόψεις μας βάσει των αρχών της διακυβέρνησης και  επικου-ρικότητας, θα συμβάλλουν τα μέγιστα σε μια γόνιμη συνεργασία, για την πραγμάτωση των στόχων του προγράμματος που προωθείτε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου

Πίνακας αποδεκτών

1.κ.Παναγιώτη Ρήγα
Υφυπουργό Οικονομίας, Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2.κ. Ιωάννη  Βρούτση
Βουλευτή Κυκλάδων
3.κ. Γεώργιο Παπαμανώλη
Βουλευτή Κυκλάδων
4.κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
5.κ.Γεώργιο Γκούφα
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
Νοτίου Αιγαίου        
6.   Τοπικά ΜΜΕ                        

Σχόλια are closed.