Επιστροφή του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% για δικαιούχους κοινοτήτων Γαλήνης και Κορώνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Νάξος 13-11-2020
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλ.: 2285360100,114

Ενημερώνουμε, τους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων Γαλήνης και Κορώνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ότι στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων – την  επιστροφή του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% – οικιακών καταναλωτών ανά κοινότητα.Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω σύνδεσμο https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html, να συμπληρώσει τα στοιχεία της παροχής του και να μάθει αν είναι δικαιούχος επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματος του ή να αναζητήσει την παροχή από τους παρακάτω πίνακες.Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω σχετικούς πίνακες, δύνανται να υποβάλλουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας,Γαλήνης ή Κορώνου, αντίστοιχα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι τις 10-12-2020.

Πληροφορίες στο τηλ:2285360100-114

Πίνακες

ΓΑΛΗΝΗ
ΚΟΡΩΝΟΣ
Πίνακας επιμερισμού ποσών τέλους ΑΠΕ
Yποβολή αίτησης

Comments are closed.