Τηλεδιάσκεψη με Θέμα Επιτροπή Διαβούλευσης: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου