ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Της με α/α  4ης/29-4-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχόλια are closed.