Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 4/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  :
Αίτηση ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΑΚΩΒΟΥ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος – Αναψυχής – Λιανικής διάθεσης τροφίμων» στην περιοχή ¨Πλύστρες¨ της Τ.Κ. Γαλανάδου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

Σχόλια are closed.