ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                Νάξος,15/4/2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Της με α/α  6ης/14-4-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχόλια are closed.